KLUBY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KAZON


Do kogo skierowany jest projekt
Projekt skierowany jest do niepracujących osób niepełnosprawnych
posiadających orzeczenie o lekkim umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny

Jaki jest cel projektu ?
Celem projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w znalezieniu
pracy poprzez przeprowadzenie kompleksowego programu wsparcia,
nabycie oraz poszerzenie umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych

ZAKRES DZIAŁAŃ PROJEKTU OBEJMUJE :

KLUBY AKTYWIZACJI- KURS NA SAMODZIELNOŚĆ

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub osobą z jej najbliższego otoczenia,
dowiedz się więcej, zwiększ swoje życiowe szanse, przyłącz się do Klubów
Aktywizacji-Kurs na Samodzielność

KLUBY OFERUJĄ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM:

KLUBY OFERUJĄ CZŁONKOM RODZIN, OPIEKUNOM,
KADRZE I WOLONTARIUSZOM PRACUJACYM
Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI SPOTKANIA Z :