TWK Olsztyn
O nas
Statut
Wolontariusze
Inni o nas
Legislacja
Rekomendacje
Sprawozdania
Programy
Kontakt
 
 
 
 
Oddział Wojewódzki  w Olsztynie powstał w dniu 14 września 1965 roku. W jego zebraniu założycielskim uczestniczył prof. Aleksander Hulek. Od powstania oddziału do dnia 16 maja 2008 roku prezesem był dr med. Leonard Januszko, który od 1987 roku jest członkiem Komisji Medycznej Rehabilitation International (RI). W okresie największego rozwoju organizacyjnego oddział skupiał około 500 członków -  aktywnych działaczy różnych specjalności, głównie rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej .
Po transformacji ustrojowej z poszczególnych sekcji specjalistycznych stopniowo wyodrębniały się samodzielne organizacje pozarządowe m.in.
 • Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.
Współpraca z nowymi organizacjami jest nadal owocna. Wspólne sympozja i zebrania naukowe są na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym.
Sympozja naukowe są ważnym elementem działalności Towarzystwa . Oddział organizował i współorganizował min. następujące przedsięwzięcia:
 1. Współczesne aspekty zaopatrzenia ortopedycznego (1979r)
 2. Rehabilitacja dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (1981)
 3. Wybrane zagadnienia profilaktyki i rehabilitacji uszkodzeń narządu ruchu (1985)
 4. Sytuacja kobiety niepełnosprawnej w społeczeństwie (1989)
 5. Przepuklina mózgowo – oponowa (1990)
 6. Rehabilitacja w schorzeniach układu krążenia (1996)
 7. Sport w rehabilitacji osób niepełnosprawnych (1999)
 8. Wybrane zagadnienia rehabilitacji dzieci i młodzieży (2003)
 9. „Twórczość i sztuka w życiu osób niepełnosprawnych”. Sympozjum zostało przeznaczone dla licznych odbiorców, wygłoszono 9 referatów. Wiodący referat wygłosił prof. Bogdan Głuszczak – twórca i wieloletni kierownik Pantomimy Głuchych (2004)
 10. „Comprehensive therapy of spastiecity” – Nowoczesne metody terapii spastyczności przedstawił dr Eduard Dabrowski (USA) (2004 )
 11. „Aktualne problemy profilaktyki i terapii w uzależnieniu” – przeznaczone dla studentów i pracowników naukowych uczelni (2007)
 12. „Twórczość w życiu osób niepełnosprawnych” połączona z wernisażem osób niepełnosprawnych. (2008 ) Aktywność naukowa Oddziału została potwierdzona czynnym udziałem w zagranicznych konferencjach naukowych (Berlin, Budapeszt, Moskwa, Praga, Belgrad).
Dopełnieniem działalności naukowej Oddziału są wydawnictwa własne TWK, które mają charakter monografii lub poradników terapeutycznych dla niepełnosprawnych i ich rodzin. Dotychczas zostały wydane:
 1. T. Stefanowicz, L. Januszko: ”Poradnik dużej motoryki”(2005)
 2. T. Stefanowicz : „Co każdy wiedzieć powinien o MPD” (2006)
 3. J. Jasińska: „ Stwardnienie rozsiane” (2006)

Od 2003 roku Oddział organizuje warsztaty terapeutyczne dla chorych na SM. Ich program obejmuje etiologię i patogenezę choroby, program rehabilitacji, problemy psychologiczne. Warsztaty prowadzą doświadczeni terapeuci TWK. W oparciu o pozyskane środki samorządowe i z programu PHARE oraz PFRON i w latach 1976-1986 rehabilitacją środowiskową objęto 360 tetra i paraplegików, a w latach 1993-1997 -495 chorych po przebytym udarze mózgu. Niestety z braku środków realizowany program CBR (Community Based Rehabilitation) został zawieszony ze szkodą dla pacjenta.
Od kilku lat Oddział pozyskuje wolontariuszy głównie z pośród aktywnych studentów uczelni olsztyńskich, ale i pracowników jednostek zajmujących się procesem rehabilitacji.   Organizacje pozarządowe województwa realizują często podobne lub zbliżone cele i zadania. Z inicjatywy m.in. TWK od 1993 roku powstało 36 organizacji osób niepełnosprawnych,  powołał nowy podmiot - Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.  
Uzyskanie w dniu 14.04.2004 roku statusu organizacji pożytku publicznego stworzyło możliwości finansowe do prowadzenia form działalności szczególnie ukierunkowanych na bezpośrednią pomoc osobom niepełnosprawnym. Zadania te realizuje nowo wybrany w dniu 16 maja 2008 Zarząd Oddziału.
Promocją Towarzystwa są imprezy artystyczne w tym :  w ramach współpracy polsko-litewskiej (Polskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych na Litwie) – 26.05.2006 w Olsztynie koncertował chór „Ejszyszczanie”.
W dniu 12.12.2008 roku  w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie odbył się koncert charytatywny Art. Heart  połączony z galą i wystawą prac nagrodzonych statuetką „Art Heart” artystów niepełnosprawnych  oraz  aukcją ich obrazów, ofiarowanych przez artystów na cele statutowe organizacji. W koncercie wzięło udział ok. 600 osób, z czego dużą część stanowiły osoby niepełnosprawne, którym zorganiozowano bezpłatny przewóz i opiekę wolontariuszy
Myślą przewodnią było pokazanie, że niepełnosprawność nie może być przeszkodą w wyrażaniu siebie. Koncert był przygotowany, by uczcić niepełnosprawnych artystów i pokazać przede wszystkim młodym ludziom ich siłę, chęć walki i wyrażanie siebie.
Zazwyczaj, gdy odbywa się koncert dla osób niepełnosprawnych, na sali zobaczyć można ludzi z podobnymi problemami. Często sztuka tych osób, jest zamknięta we własnym gronie. Tym razem było inaczej. Na koncercie Art  Heart większość stanowili młodzi ludzie, uczniowie olsztyńskich szkół, studenci, młodzież z domu dziecka. Organizator zadbał by połączyć zarówno artystów niepełnosprawnych, jak również młodych ludzi, którzy mogli poznać sztukę tych osób.
Pomysł na galę był prosty: nagrodzić niepełnosprawnych artystów, pokazać ich sztukę. Żeby jednak zainteresować młodych ludzi tą niezwykłą twórczością, zaproszono młodzieżowe zespoły, które przyciągnęły dziesiątki osób.  Na scenie wystąpił grający spokojne  – Gerist, wykonujący ukraiński folk – Berkut,  oraz ostatnio topowy zespół rockowy – Manchester.
Głównymi uczestnikami gali byli jednak niepełnosprawni- olsztyńscy artyści, którym poświęcono film rozpoczynający imprezę. Przede wszystkim  im wręczono statuetki ART HEART, ich dzieła licytowano w trakcie imprezy, a dochód przeznaczono na rzecz niepełnosprawnych. Jednak co najważniejsze dzieła artystów wyeksponowano w głównym holu Centrum Konferencyjnego UWM, tak by jak najwięcej osób mogło się nimi zachwycić.
Zorganizowanie w roku 2008 Klubu Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych przy Oddziale Wojewódzkim TWK   jest dowodem dalszego rozwoju Towarzystwa.  W ramach Klubu  prowadzono spotkania informacyjno-doradcze oraz warsztaty szkoleniowe (warsztaty psychologiczne, szkolenia informatyczne, językowe w tym język migowy i angielski, spotkania edukacyjne z zakresu prawa pracy, rehabilitacji leczniczej oraz żywieniowe), których głównym zadaniem było: przygotowanie osób niepełnosprawnych do kształtowania własnego wizerunku, rozmów kwalifikacyjnych oraz opracowania dokumentów aplikacyjnych. W projekcie PARTNER III uczestniczyło 27 osób niepełnosprawnych z czego 5 znalazło zatrudnienie .