zdjęcia z koncertu

      Warsztaty „Klubu Artystów Niepełnosprawnych Art Heart” są prowadzone raz w tygodniu na przez wspaniałe „MISTRZYNIE” - panią Urszulę Dudko (osobę niepełnosprawną) oraz Krystynę Sól (osobę pełnosprawną) .

      W czasie warsztatów młodzi adepci sztuki odbywają zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne. W roku 2009 zaplanowano następujące techniki malarskie:
 • malarstwo
 • techniki olejne i wodne
 • techniki rysunkowe - pastele, węgiel, ołówek, kredki, tusz.
Cel warsztatów :
 • wykorzystanie terapeutyczne ekspresji plastycznych człowieka
 • analizowanie działania barw
 • stosowanie kompozycji plastycznych na płaszczyźnie
 • analizowanie ekspresji form plastycznych
 • poznanie różnorodnych technik i stosowanie ich w pracy terapeutycznej
 • wyzwalanie własnej wyobraźni i inspirowanie nią beneficjentów
 • próba tworzenia nowych pomysłów, technik
 • wzbudzanie kreatywności u osób, z którymi pracuje instruktor
      Właściwie zorganizowana twórczość plastyczna sprzyja redukowaniu napięć emocjonalnych, daje radość i satysfakcję mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój i funkcjonowanie społeczne beneficjentów zadania.