zdjęcia z koncertu

      W ramach integracji różnych środowisk artystycznych zostanie zorganizowany w dniach 3-4 .12.2009r dwudniowy warsztat integracyjny, prowadzony przez znanych olsztyńskich artystów.
      Do wzięcia udziału w warsztatach oprócz artystów z Warmii i Mazur zostali zaproszeni artyści z województwa zachodniopomorskiego.
      Głównym zadaniem warsztatów jest wymiana pomysłów i doświadczeń, rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych, nawiązanie wzajemnych relacji interpersonalnych oraz wspólna zabawa. Warsztaty zakończy wystawa ATR HEART 2009, otwarta w dniu koncertu ART HEART 2009.
      Warsztaty poprowadzić będzie znana olsztyńska artystka – pani Iwona Bolińska Walendzik, zajmująca się batikiem, witrażem i projektowaniem graficznym, stypendystka Prezydenta Miasta Olsztyn w 2003 i w 2005.
      Artystka jest znaną autorką wielu prezentacji indywidualnych m.in. w Bejrucie, Wilnie, Olsztynie, Jeleniej Górze. Uczestniczyła w około trzydziestu wystawach zbiorowych.