zdjęcia z koncertu

      Powołany do życia „Klub Artystów Niepełnosprawnych Art Heart” skupia artystów amatorów, którzy zamierzają rozpocząć swoją edukację artystyczną oraz artystów, znanych już na rynku, będących wzorem dla pozostałych...
      Osoby niepełnosprawne zrzeszone w Klubie mają możliwość rozwijania twórczej inicjatywy, wyrażania własnych emocji i przeżyć, rozwijania twórczej inicjatywy, pomysłowości i wzmocnienia wiary we własne siły...